JAES-SERIES CONFERENCES

Najbolji radovi sa svih konferencija JAES serije biće objavljeni u naučnom časopisu
Journal of Applied Engineering Science